Tevékenységeink
Autizmus specifikus TSMT fejlesztés
Mozgásos és kognitív fejlesztést is tartalmaznak az órák, melyeknek célja:
  • az együttműködési készség, az irányítható figyelem fejlesztése
  • mozgáskoordináció, egyensúlyérzékelés fejlesztése
  • feladattudat, feladattartás fejlesztése
  • szemkontaktus gyakoribb használata, a kommunikációs partner jelzéseinek követése
  • passzív és aktív szókincs fejlesztése, bővítése
  • sztereotíp viselkedésjegyek felváltása valódi játéktevékenységgel
  • alvási problémák csökkentése
  • agresszió, autoagresszió csökkentése
  • rugalmas gondolkodás elősegítése
  • szülő-gyerek kapcsolat segítése
A fejlesztő TSMT foglalkozások a gyermek egyéni igényeihez igazodnak.

Mozogva okosodj!

Várjuk azon gyerekeket, akik szeretnének jó hangulatban mozogni, fejlődni, ügyesedni, okosodni! A játékos TSMT torna mozgásos gyakorlatai során behozhatják esetleges lemaradásaikat, felkészülhetnek az óvodára, iskolára. Rendeződhet figyelmük, egyensúlyuk, nagymozgásuk, kézügyességük, emlékezetük, beszédértésük, szókincsük, önbizalmuk, és a magatartásproblémáik is.
Kérek időpontot