Tevékenységeink
Vizsgálat
A gyermekkel életkora és mozgás, pszichés- kognitív, szociális állapota figyelembe vételével neuro- szenzomotoros vizsgálatot veszünk fel, megfigyeljük, vizsgáljuk, az organikus (idegrendszeri) éretlenségre utaló reflexeket, poszturákat, izomtónus-szabályzási gyengeségeket.
LongiKid©
vizsgálat
3 hónapos kortól 5 éves korig
Neuro-szenzomotoros szemléletű mozgásvizsgálat, amely a gyermek életkorához igazodva idegrendszer érettsége, mozgás, szenzoros feldolgozás, kognitív, nyelvi területeken mér.
LongiKid©
és iskolaérettségi vizsgálat
5 éves kortól 11 éves korig
Neuro-szenzomotoros szemléletű vizsgálat,melynek segítségével meg lehet határozni a vizsgált gyermek iskolai beválásával is összefüggő idegrendszeri funkciók érettségének (éretlenségének) szintjét.A LongiKid© 40 készség- és részképesség profilt vizsgál.

Mozogva okosodj!

Várjuk azon gyerekeket, akik szeretnének jó hangulatban mozogni, fejlődni, ügyesedni, okosodni! A játékos TSMT torna mozgásos gyakorlatai során behozhatják esetleges lemaradásaikat, felkészülhetnek az óvodára, iskolára. Rendeződhet figyelmük, egyensúlyuk, nagymozgásuk, kézügyességük, emlékezetük, beszédértésük, szókincsük, önbizalmuk, és a magatartásproblémáik is.
Kérek időpontot