Vizsgálat

A gyermekkel életkora és mozgás, pszichés- kognitív, szociális állapota figyelembe vételével neuro- szenzomotoros vizsgálatot veszünk fel, megfigyeljük, vizsgáljuk, az organikus (idegrendszeri) éretlenségre utaló reflexeket, poszturákat, izomtónus-szabályzási gyengeségeket.

3-hónapos kortól-5 éves korig LongiKid©

Neuro-szenzomotoros szemléletű mozgásvizsgálat, amely a gyermek életkorához igazodva idegrendszer érettsége, mozgás, szenzoros feldolgozás, kognitív, nyelvi területeken mér.

5 éves kortól- 11 éves korig LongiKid©,iskolaérettségi vizsgálat

Neuro-szenzomotoros szemléletű vizsgálat,melynek segítségével meg lehet határozni a vizsgált gyermek iskolai beválásával is összefüggő idegrendszeri funkciók érettségének (éretlenségének) szintjét.
A LongiKid©  40 készség- és részképesség profilt vizsgál.