Vizsgálat

A gyermekkel életkora és mozgás, pszichés- kognitív, szociális állapota figyelembe vételével neuro- szenzomotoros vizsgálatot veszünk fel, megfigyeljük, vizsgáljuk, az organikus (idegrendszeri) éretlenségre utaló reflexeket, poszturákat, izomtónus-szabályzási gyengeségeket.

3-hónapos kortól-5 éves korig BHRG-SEED fejlődési skála

Szenzomotoros szemléletű általános mozgásvizsgálat, amely a gyermek életkorához igazodva 21 területet mér.

5 éves kortól Állapot és Mozgás Vizsgálat (ÁMV)

Neuro-szenzomotoros szemléletű vizsgálat,melynek segítségével meg lehet határozni a vizsgált gyermek iskolai beválásával is összefüggő idegrendszeri funkciók érettségének (éretlenségének) szintjét.
Az ÁMV 40 készség- és részképesség profilt vizsgál.